Oferta

Projekt wnętrza składa się z 3 etapów:

 

Etap 1

 

- inwentaryzacja wnętrza

- ustalenie funkcji wnętrza

- przygotowanie 3 propozycji układów funkcjonalnych wnętrza

- wybór jednej z 3 propozycji układów funkcji lub ich połączenie w jeden ostateczny projekt

 

Etap zakończony przekazaniem rozrysu ostatecznie ustalonych funkcji i przelewem ze strony Inwestora, należności za Etap 1- 35% ceny projektu, zgodnie z datą ustaloną w umowie.

 

Etap 2

- ustalenie stylu, kolorystyki i budżetu dla danego projektu

- wykonanie wizualizacji wnętrza

- po jej akceptacji wykonywane są rysuki techniczne oraz spis ilościowy i jakościowy materiałów użytych w projekcie

 

Etap kończy przekazanie książki projektowej Inwestorowi i dokonanie przelewu należności za Etap 2- 45% ceny projektu, zgodnie z datą ustaloną w umowie.

 

Etap 3

Nadzór autorski czyli przekazanie i omówienie projektu z Wykonawcą. Bieżący nadzór prowadzonych prac przez Wykonawcę co do zgodności z projektem. Projektant jest tu reprezentantem Inwestora na budowie, i wszelkie pytania od Wykonawcy kierowane są w pierwszej kolejności do niego. Projektant ustala szczegóły z Inwestorem i informuje o nich podwykonawców. Jednocześnie projektant nie ponosi odpowiedzialności za terminy i jakość wykonywanych prac przez Wykonawców zatrudnionych przez Inwestora. Konsultujemy terminowość zamówień i dostaw na czas. Nadzór prowadzony jest do czasu zakończenia prac budowlanych wraz z organizacją ekipy sprzątającej po budowie.

 

Etap trwa do momentu przeprowadzki czyli ok 1,5 roku od momentu rozpoczęcia inwestycji. Płatność za Etap 3- 20% ceny projektu, zgodnie z datą ustaloną w umowie.

 

 

Posiadam sprawdzone ekipy budowlane oraz wykonawców, z którymi na stałe współpracuję.

 


Powrót
Copyright © 2011 Interior Distribution
facebook